Українська мова 11 клас


         Домашне завдання на 20.03.17.

                                                              ,
Завдання 1-10 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний варіант відповіді.

А перед..ювілейний, торф..яний, Лук..янчук
Б посв..ята, сурм..яний, під..яремний
В б..язь, реп. ях, крокв..яний
Г розв..язано, горохв..яник, р..ясний
А Хата стояла на горі чиста, біла, весела.
Б Я поглядом, повним любові й тепла, на крихітку рідну дивлюся.
В А я стою у білому плащі під чорним деревом, на котрім птиці сниться весна.
Г Прокидалась край неба зірниця, мов над озером тихим, глибоким лебідь сплескував білим крилом.
         А запутана справа
Б першим ділом
В у випадку необхідності
Г наполягати  на своєму
       А майбутнє, красиве, набережна
Б старий, пережите, давній
В пальне, лісничий, днювальний
Г намальована, хворий, пряма
А Повисла веселка над лісом і річкою, вплелась у дерева барвистою стрічкою, потім із неба зійшла поволі і квітами стала у лузі і в полі.
Б Лиш храм збудуй, а люди в нього прийдуть.
В Душа летить в дитинство, як у вирій, бо їй на світі тепло тільки там.
Г Одгоріли, погасли останні вогні, облетіло жоржиною літо.
6.     У публіцистичному стилі вживаються слова рядка '
   А доводжу до вашого відома, прошу дозволу, постанова
Б демократія, чинник, суспільство                                              *
В невдаха, красунчик, хабарник
 Г атом, кисень, фільтрація

Прочитайте текст і виконайте завдання 7-10. і. Палій/вітер обвіяв молоде пшеничне стебло. 2. Дивно, як одзеленіла ти, стеблинко, як вижила! 3. Яких ти тільки не/зазнала бід! 4. Цілу осінь лили дощі, земля набралася води, вигнала крихке стебельце. 5. Придавили морози, земля змерзлася, як кремінь, стебло заснуло. 6. Сікли гострі вітри, земля була гола, стеблині не/було захисту. 7. Зрідка випадав сухий сніжок, але зривалися вітри, зганяли сніги з/полів на ліси, в яри, балки де вони осідали.
А вітер обвіяв
Б придавили морози
В лили дощі
Г земля змерзлася
А палій/вітер
Б не/зазнала
В не/було
Г з/полів
     9..Порівняльний зворот  в реченні
         А другому
Б третьому 
В п’ятому 
Г шостому
   10.Пунктуаційну помилку допущено в реченні
         А другому
Б четвертому'
В п’ятому
Г сьомому
*
Завдання 11-23 мають по п’ять варіантів відповідей, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний варіант відповіді.

  11.Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка
А здоров’я, повітря, щирість
Б сяйво, щодня, дзенькіт                                                                          ^
В кузня, гілля, якість
Г гравюра, каяття, щавель
Д вождь, в’язень, їдальня
  12.Подовження приголосних є в усіх словах рядка
А піддаш..я, стат..я, твердин..я
Б точніст..ю, облич.., змаган..ь
В  клоч..я,,   підніж...я,  єдніст...ю.
        Г узбереж..я, почут..я,  аст..ю 
       Д Іл..івна, жит..євий, навман.. 
13.Усі слова пишемо через дефіс у рядку
А українсько/німецький, науково/технічний, пів/аркуша
Б південно/західний, сріблясто/сірий, пів/Європи                               '
В темно/червоний, м’ясо/молочний, корабле/будівний
Г суспільно/політичний, західно/європейський, жовто/гарячий
Д біло/сніжний, пів/України, довго/вічний
14. Спрощення приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка
А чес..но, зап’яс..ний, ус..ний
Б балас..ний, наміс..ник, капос..ний
В сер..цевий, щас..ливий, улес..ливий
Г ТИЖ..НЄВИЙ, дириген..ський, ПОЧЄС..НИЙ
Д хвас..ливий, рідкіс..ний, невіс..ці
15.Закінчення -а (-я) у формі родового відмінка однини мають усі іменники рядка
А кілограм, акваріум, Париж
Б прапор, Ужгород, рейс
В комп’ютер, узвіз, Єгипет
Г стадіон, Буг, стандарт
Д портфель, граніт, суфікс
16.Числівник ужито в реченні
А Козацька сотня розтанула в пітьмі.
Б У спартакіаді взяли участь сто учнів.
В З-поміж альпіністів лише одиниці змогли подолати цей маршрут.
Г Четвірка друзів вирушила в мандри.
Д На майже голих гілках висіло з десяток останніх яблук.
17.Правильно побудовано всі словосполучення рядка
А гострий біль, весь Перу, холодне сироко
Б прийшла міс, прозорий тюль, одноманітне меню
В весела попурі, барабанна дріб, офіційний аташе
Г широке Дніпро, черговий кліше, яскрава гуаш
 Д важкий путь, мудра Дорогі, цікавий гінді
18.Слово з не пишемо разом у реченні
А Не/показуй людям сліз.
Б Я не/такий уже безпорадний.
В Не/для слави, - для вас, мої браття, я свій скарб найдорожчий схо­вав.
Г Поки не/дуже холодно, сидітиму вдома.
Д Аліна, не/зважаючи на свій жвавий веселий характер, читала сер­йозні книжки.
19.Однорідні члени наявні в реченні рядка (розділові знаки ви­лучено)
А Погідне блакитне небо дихало на землю теплом.
Б Спиваю сік густий з терпких морозних Грон.
В Високо серед неба стояв ясний блискучий повний місяць.
Г Падав тихий лапатий сніг.
Д 3 кленового пагона зірвався широкий жовтий лист.
20.НЕ допущено лексичної помилки в реченні
А Малочисленні відвідувачі музею уважно слухали розповідь.
Б Яскравий фон надає картині урочистості
В Забезпечувати безпеку - складна справа.
Г Заняття в школі бізнесу ведуть представники крупних американських  підприємств.
Д Рослинні олії багаті на природний оксидант.
21.Звертання є в реченні •
А Хто ти, мрія чи сон?
 Б Слово! Як воно потрібне дитині кожної хвилини.
 В Мріє, наче сніг здалека, ночі літньої блакить.
 Г Чуття, і бажання, й надії! Живи і надійся на них
Д Мріє, не зрадь!
А Поки живий, я хочу справді жити, боротьби життя мені не страх.
Б Коли в лісах іще ревли буй-тури, Даждьбогу сонце приміряло німб і     люди чорноліської культури жили, співали, сіяли свій хліб.
В Минає літо осінь вже бреде, лісів багрянець торкнувся вересне­вий, і пахне чебрецем, і листя де-не-де, кружляючи, лягає під де­рева.
Г Коли осінь вмирає на сивому-сизому вітрі, ми стадієм на рік, і не­має на долю управи.
Д Якби жінок не стало на землі, сади зів’яли б, так і не розцвівши, і потонув би цілий світ в імлі, й поети не писали б гарних віршів.
А Папери були скрізь і на столі і на полицях.Б Падав сніг падав сніг для усіх усіх усіх і дорослих і малих і веселих і сумних.
В У щастя людського два рівних є крила троянди й виноград красиве і корисне.
Г І хліб і першу радість і сльозу ми все по-братськи порівну ділили.
Д Всі зійшлися і хлопці й дівчата під крилом голубим тишини.

1 губляться ключі від розуму                          А тримати курс
2      не з одного колодязя воду пив                   Б нема лою під   чуприною
3       спрямовувати свої кроки                           В 'тертий калач
4       про мене - хай вовк траву їсть                  Е тикати під ніс кислиці
                                                                               Д наше діло півняче


      1.називний                                                     А подарували квіти
      2.родовий                                                       Б згадується літо

  3 давальний                                                   В допомогли учневі
  4.знахідний                                                   Г  рекомендації  фахівців
                                                                        Д   порадилися з  людьми


1.невпевненість                   А Весну, либонь, зачарували.
2.послідовність викладу               Б Уявіть собі, саме журавлі принесли на своїх крилах весну.
думок                                                 В Будь ласка, будь мужнім і сильним.
3. джерело повідомлень     Г Кажуть, юність нерозсудлива й тривожна.
4. слова ввічльвості           Д Чекаю дня, коли скажу: оця строфа, на­решті,  досконала.


1.означальне                А І складаються строфи-куплети, коли серце бо­лить і плаче.
2. з'ясувальне               Б Як тяжко жити в ті похмурі дні, коли нема де серцю відпочити.
3.обставинне мети               В Десь об груди землі розбиваються лебеді, щоб училися вірності люди у                                                                     них.
4.обставинне умови    Г Чого б не зробили словами окрилені люди, коли б не ганьбили їх                                                 трепетних слів словоблуди.
                                      Д Людині треба, щоб її робота залишалась після неї жити.


(1)     Тільки не забувайте своє (2)  коріння й ту тісню, (3) що співала мати, (4) колихаючи  дитя.
    А сполучник
            Б іменник
          В частка
          Г дієприслівник

          Д займенник

    Домашнє завдання  на 07.03.17.
  Підкресліть , у якій з наведених конструкцій залежне слово  є неузгодженим означенням, а в якій  – додатком.

1. Розмова хлопців.  Утвердження істи­ни.  Ягоди малини. Перепис населення.  Шкура ведмедя. Музеї Києва.  Заміщення посади.  Плоди горобини.  Пір’я сокола.  Гілка ліщини.  Хутро лисиці. Підпис учителя.  Облік товарів.  Кілограм борошна.  Гомін віків.  Перелік слів.  Олівець сестри. Встановлення пам'ятника.  Лисгя ясена.  Ріки України.  Рука матері. Вироби з дерева.  Папір для малювання.  Сприйняття твору.  Вишивання руш­ника.  Гроші батька.  Черевики се­стрички.  Капелюх дідуся. Зошит  у клітинку, Забезпечення продуктами.  Ваза  з кришталю. Дідусь з ціпком. Портфель учителя.  Передрук повісті.  Стіна  будинку.  Пейзаж Карпат. . Перекопування грядок. Зошит Петра.  Книжка без обкладинки.  Цвіт вишень.  Голос друга.  Чищення взуття. Наповнення мішків. Викорчовування дерев. . Заповіт батьків.  Шум клена. Читання  поезій.

Підкресліть члени речення. Вкажіть частини мови слів.
Солдат нічого не надбав собі: з чим прийшов ,з тим  вернувся з Одіссеї. На чому б не спинилося моє око, скрізь і завжди  я  бачу щось подібне до людей, коней , гадюк. Неподалік лісу   старезна зупинилась  машина, що ,мабуть, довго  не бачила ні води,  ні ремонту  . Прохання  помовчати збентежило лише дівчину  у синій сукні. На одталій землі, де навіть гострі хвоїни гнуться, ніби торішня трава, тихо жебонить і весняний струмок.  Незабаром птахи  спати злетілись  у парк зі старезною липою . Приємно дивитись ,як чоловік в окулярах терпляче вчив  майструвати хлопчика років восьми.
 Ось несподівано почав розливатися ніжний дівочий голос ,  що таки проникав у кожну душу.
   Домашнє  завдання на   06.03.17.


1. Складносурядними є речення.
А Кожна людина збирає останки сили, щоб не впасти (О. Ту­ринський).
Б Повітря ніби пом'якшало, почав падати рясний, пухнастий сніг (А. Любченко).
В Мінялися нещодавні обриси, і все ставало майже рухомим (А. Любченко).
Г Я йшов по дорозі, а збоку мене брели сторожі моєї душі (М. Хвильовий).
Д Шумлять старі смереки, свище вітер у вітах каштанів (У. Самчук).
2.Визначте рядок, у якому вказано сполучники, що пов'язують частини складносуряд- них речень.
А). А, але, та, бо, не то... не то, хоч... хоч.
Б)  Не тільки... а й, зате, або, чи... чи, і (й).
В) Однак, через те що, проте, але ж, або... або.
Г)  Та, або... або, як... так, якщо... то, хоч... хоч.

3.. Перед сполучником і кома не ставиться між частинами склад­носурядного речення (розділові знаки випущено).
А Зжаті стебла господиня клала навхрест і вони лежали до закінчення жнив (В. Скуратівський).
Б За татарським бродом з червоного маку народжується мі­сяць і коло козацької могили висікається старий вітряк (М. Стельмах).
В Куди в селі сходяться всі стежки і де можна почути всі но­вини, найнеймовірніші чутки? (А. Данилюк)..
Г Пройшовся березень з під сніжником на шапці над татарським бродом і під його ходою вибухнули криги (М. Стельмах).
4. Тире ставиться у складносурядному реченні (розділові знаки випущено).
А Кожна ниточка на рушнику любовно заплетена і з того ви­різування просвічувалося лапасте дубове гілля (/. Цюпа).
Б  Господар леж*ить і все лежить (Пар. творчість).
В На хвилях перешіптувалися, шерехтіли крижини і кожна з них несла в далечінь шматки украденого щастя (М. Стель­мах).
Г У хаті мовчки сиділи зажурені люди а на столі лежало шість з восковими свічками хлібин (М. Стельмах).
5.Установіть відповідність між реченнями та розділовими знаками, пропущеними у них.
А) Час мій настане і знову я устану на радість, на славу новую (Д. Чайка).
Б) Весняними вечорами голублять душу і серце лю­дини ніжні степові запахи і тихо шепочуть трави (Г. Тютюнник).
В) Вічна ніч стояла і чорнів туман (О. Олесь).
Г)  Вітерець легкий дихнув поблизу у траві засюрчав ко­ник а десь далеко ударив перепел а там, над шляхом, понеслась-полилась, наче срібний дзвіночок, жайво­ронкова пісня (Панас Мирний).
1.    Кома;
2.   крапка з комою;
3.   тире;
4.   відсутність роз­ділового знака.

.6. Установіть відповідність між видами підрядних частин і реченнями
 1 означальне                        А Де мало слів, там більше правди.
 2 з’ясувальне                       Б Собор побудовано на тому місці, де була битва з печенігами.
 3 обставинне причини        В Тим часом перепитуєш мене, де я шукаю творчого натхнення.
 4 обставинне умови            Г Як добре, коли світиться вогонь у хаті друга.
                                               Д Не несу я нікому біди, бо й від вас я біди не чекаю.

7.У якому  реченні двокрапка і тире вжиті між частинами безсполучникового складного?
А) Від Романових яблук на стовпцях польова доріжка змінюється на наших очах: сіра, буденна, у пилюці, вона стає зовсім інакшою — лежить між стернями уже весела, святкова, до самої Тернівщини вся просто засвітилася від тих яблук! (О. Гончар).
Б
) Усе: і небо, і перемелене на труху в глибоких коліях дороги сіно, і тривожний крик птиці, і невисока росиста отава — сповіщало, що літо здає ключі сумовитій осені (М. Дашкієв).
В
) Старий Горицвіт мав багато щасливішу вдачу: думав про землю — розмовляв із землею, бачив зорі — говорив з ними, ходив біля вуликів — знаходилось слово і для бджіл (М. Стельмах).
Г
)  Без жертв, без зусиль і злигоднів не можна жити на землі: життя — не сад, у якому ростуть лише квіти (П. Тичина).
8.Позначте речення, у якому допущено пунктуаційну помилку.
А) Не візьмешся за роботу, робота сама не зробиться (Народна творчість).
Б) Мрія ставала дійсністю, дійсність була схожа на мрію (Л. Дмитерко).
В) Шумить вода, весною повіває, земля квіточки викидає (П. Грабовський).
 Г)  Мені здається: твої очі у мою душу світять з вишини (В. Сосюра).

9.  Між частинами безсполучникового складного речення треба поста­вити  кому в рядку (розділові знаки пропущено)
А)  Впаде мороз на яблуневий цвіт залишимося без врожаю.
Б)   Натужно шуміли ялиці потріскували на морозі стовбури.
В)  І диво дивне сталося із ним совість заговорила.
Г)   Сумно місяць поглядає в нього братика немає.

10. Після речення «Гамір умить стих...» треба поставити двокрапку, як­що серед варіантів його продовження вибрати
А   стало чути навіть політ бджоли.
Б     навіть дерева стоять безшелесно.
В     пролунав дзвоник на урок.
Г     усе навколо принишкло.

11.  Між частинами безсполучникового складного речення треба поста­вити  кому в рядку (розділові знаки пропущено)
А)  Впаде мороз на яблуневий цвіт залишимося без врожаю.
Б)   Натужно шуміли ялиці потріскували на морозі стовбури.
В)  І диво дивне сталося із ним совість заговорила.
Г)   Сумно місяць поглядає в нього братика немає.

12. Після речення «Гамір умить стих...» треба поставити двокрапку, як­що серед варіантів його продовження вибрати
А   стало чути навіть політ бджоли.
Б     навіть дерева стоять безшелесно.
В     пролунав дзвоник на урок.
Г     усе навколо принишкло.
13.   Укажіть, з якої кількості частин складається речення.
Жити серед людей — все одно, що ходити в казковому саду, де навколо тебе найтонші
пелюстки квітів з тремтячими краплинами роси, і треба так іти і так доторкуватися до квітів, щоб не впала жодна крапля (В. Сухомлинський).
А) Дві;                           Б)  три;             В)  чотири;          Г)   п'ять.
14    Укажіть речення, у якому НЕ потрібен розділовий знак при збігові сполучників.
А) Надто добре він знав ту пущу, знав, що_ хоч скільки кружляй по ній, рано чи пізно викине вона тебе, і опинишся ти там, звідки починав мандри (. Загребельний).
Б) Кашляв він так довго й гучно, що   скільки ми не старалися, ніхто не міг його як слід пе­редражнити (О.Довженко).
В)  Секретар сидів через стіну, і щоб його покликати, досить було постукати кулаком у стіну аби просто зайти у його кімнатку (Г. Тютюнник).
Г) У цей час мати вже не знала колишніх злиднів, бо_хоч від старшого сина вона ще й не мала допомоги, то Андрій тепер кожного місяця приносив їй той чи інший заробіток.

15.Установіть відповідність
1.складносурядне
2.складнопідрядне
3.безсполучникове
4.складне з різними видами зв’язку

А Коли почалася гроза, гра припинилась, і діти кину­лись бігти додому.
Б Лиш той творити може, хто любить свій народ.
В Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів.
Г На білу гречку впали роси, веселі бджоли одгули, за­мовкло поле стоголосе в обіймах золотої мли.
Д Мені бачиться школа в селі, і сад навколо неї, і  річка синьоока,

16. Розставте  пропущені  розділові знаки. Замsніть    речення    з прямою  мовою  на речення з непрямою  мовою.
Учитель ута­ємниченим голосом промовив до  юної пари  собори душ своїх  ви  бережіть    Людство  писав М. Рильський  ніколи не мовчить,  воно своїми піснями, казками, переказами промовляє в віках і для віків.  .Що це може бути   думав вартовий  може  засурмили на тривогу. .Жну й не чую що сполохала пташину мовила мати докоряючи сама собі.  Можете виїздити по рибу звернувся до рибалок пілот і по­казуючи на Тимка додав   він вам  усе покаже

Домашнє  завдання на 03.03.17


Спишіть, ставлячи в реченнях із прямою мовою пропущені роз­ділові знаки.

1. Ви умієте розмовляти з ангелами сказала княжна то роз­кажіть що вони вам говорять (Д. Чуб). 2. А основним заповітом наших прадавніх медиків було приблизно таке Природа усе дала людині щоб вона жила довго і була здоровою. Треба ли­ше знати природу і вона сама підкаже що як коли скільки їс­ти як рухатися і працювати щоб не шукати ліків (О. Єфімов). 3. Хтось із великих людей сказав Усе минає а слово залишаєть­ся (М. Слабошпицький). 4. Мова народу писав Олесь Гончар це найбільший національний скарб і ми всі маємо його оберігати маємо наполегливо розвивати оновлювати збагачувати мову народу своєю літературною творчістю (Ю. Смолич). 5. У своєму виступі В. О. Сухомлинський сказав Я склав казку тільки для того щоб слухаючи її діти з почуттям подиву відкрили важливу істину людського буття людина лише тоді стає справжньою людиною коли вона любить (В. Кожухар).
 

  Домашнє завдання  на 27.02.17.


1.    Повторіть тему «Пряма  і непряма  мова. Діалог»
2.    Виконайте тестові завдання, записуючи  речення- відповідь

1.Реченням із прямою мовою (розділові знаки опущено) є
А Шепталові подумалося що весь сьогоднішній вечір він повсякчас відчував на собі владний Степанів погляд.
Б Грек уклонився, дякуючи ґречно, сказав, що в жертву принесе бика.
В Що тут було, сам Геродот не знає. Він тільки твердить, що за тих часів кордон ішов від Дону до Дунаю, від моря аж до прип’ятських лісів.
Г А ким ти був лелеко питає грек лелеку на вербі.

2.      Правильно розставлено розділові знаки в реченні
А Той усміхнувся і сказав ласкаво, ще молодий, а вже був поліглот: «Моє ім’я нічого вам не скаже. Я мандрівник. І звуся Геродот».
Б «Причалив грек та й став у грецьку позу: — Ну, налітайте, скіфи до при­возу!»
В «А ще ж пороги, зажурився грек!»
Г А за вербами причаїлася дрімота і шепоче: Засни собі, засни собі.

3.      Неправильно розставлені розділові знаки та вжито велику й малу літери в реченні
А «Гей, гей поміч іде! — несподівано озвався з монастирської дзвіниці вар­товий.— Цілий полк іде... Аж два!»
Б Батько оглянув пораненого птаха і сказав: «Без їжі довго не протягне. Та й бач, який зранений увесь».
В «Всі на кутку кажуть, що з вашого Тараса, мабуть, щось добре вийде » — промовив сусід.
Г Запивали вареники маслянкою (сколотинами), примовляючи: «Нехай буде і маслянка, аби щоранку».

4.      Реченням із прямою мовою (окремі розділові знаки опущено) є
А Ти попросив, щоб мати знову стала там, де стояла щойно.
Б Коли цар спитав, на якій це мові і про що в цих піснях ідеться, Крушель- ницька пояснила по-французьки, підкресливши при тому, що це пісні її рідного народу.
В Ти дивись-бо, що там робиться понукував його раз у раз Чорнота бачиш, ляхи назад повертають.
Г Толя ще раз забіг до стайні, попросив, щоб Тихоні подали добрий обрік.
Д Розвинувши думку, він зауважив із скромністю підлеглого, що на тому місці дуже, мовляв, доречно ув’язалось би будівництво зразкового крито­го ринку для трудящих.

5.      Правильно розставлено розділові знаки в діалозі
 А — Ну що ти побачив там? —
                 Хмари, а більш нічого.—
                 «Подивись краще, може, то й не хмари»
Б — Ну, а в отакі ночі ви літаєте?
                 Звичайно. Тихо, місячно, ніч саме для польотів.—
                 Ну а морем ти літав уночі? в зоряну, тиху ніч? —
                 Літав.
В — Ти лазив з Толею драть горобців?
                 Лазив. —
                 Ти порвав йому штанці?
                 Він сам порвав. Не вміє лазить, а береться.
Г —  А він і зараз тебе зіронькою зве чи, головуючи, забувся?
    —  Ті... таке й скажете,— засоромилась Мар’яна.

6.      Реченням із непрямою мовою (окремі розділові знаки опущено, замінено ве­лику й малу літери) є
А Заходив Великий піст, люди з жалем казали: Масляна, Масляна, яка ти мала...
Б Отаман Гук гукнув тоді, що справді судити треба дівчину по правді.
В М’ята прошепотіла Леся.
Г Дякую, панове! сміючись, відповідав Богун.— Лазня непогана!
7.      Реченням, що відповідає схемі «П,- а, - п». (окремі розділові знаки опущено, ве­лика літера замінена малою), є
А Іване! Брате! кричав Лесько і тряс його за груди як ти встиг.
Б Панове суд! Я вірю цій людині сказав Пушкар.
В Полтава Іскра промовив карає співця.
Г Покайся , стежкою гордині тебе ведуть соблазни суєти повчав старець.
Д Послухай , дівчино з Полтави, каже , де ти навчилась брати ці октави?

8.      Визначте схему, за якою побудоване речення (окремі розділові знаки опуще­но, велика літера замінена малою).
Якщо ми здійсним ці угоди дозорці гомоніли на валу то й цей остан­ній острівок свободи — Полтавщина — потрапить в кабалу.
А   «П»,— а.
Б   А: « П ».
В   «П,— а.— П».
Г  «П,— а,— п».
Д  «П,— А.— П».

9.      Правильно розставлено розділові знаки та вжито велику й малу літери в ре­ченні
А І прокотилось натовпом строкатим: «ведуть!»
Б «Пушкар сказав: Залишишся, козаче. Тут теж потрібна шабля й голова».
В Зметнувся кінь у піні, дибиластий. Папером вершник у руці стрясав:
                 Спиніться! Гетьман вас уповновластив читати вголос цей універсал!'
Г «І раптом чую: Орлику... Чураю!»
Д «Іскро, Іване»,— Хмельницький підвівся з-за столу.— «Дяка Полтаві, прислала такого гінця».

10.  Реченням із непрямою мовою (окремі розділові знаки опущено, замінено ве­лику й малу літери) є
А Якось батько зайшов до господи й мовив уже й лелеченята є. Одненьке, правда.
Б Сказали Чураївні, щоб вона, оскаржена, то значить, сторона, настановила свідків, віри годних, не підозренних у проступствах жодних.
В Брязкають клямки, падає штаба, мама входять, вносячи мороз і зиму не я йду Новий рік мене веде кажуть, ніяково усміхаючися.
Г Бачу каже сину, що з вас трьох тільки ти сам не розминувся з правдою.
Д То найменший брат і каже коли б мені з цією дівчинкою одружитися, то робили б ми і хліб у нас був би.

 11.  Правильно замінено пряму мову непрямою в реченні
А Мавка просить Лукаша, що не чіпай березу, яку вона вважає своєю сестрою.
Б Т. Шевченко писав, що я все покину і полину до самого Бога молитися.
В Захар Беркут сказав, що доки ми будемо держатися купи, ніяка сила нас не переможе.
Г 3 болем Т. Шевченко пише про українське село, що чорніше чорної землі блукають люди.
Д Старий Джеря попросив Миколу, щоб той не зачіпав осавулу та не драж­нив пана.

12.  Установіть відповідність між реченнями з прямою мовою та їхніми схемами (розділові знаки опущено, велику букву замінено малою).
Речення
А Жну й не чую що сполохала пташину мовила мати докоряючи сама собі.
Б Ану ти там хочеш раків половить кричить хто- небудь з дорослих на молодця злізай на берег.
З Не випускаючи її руки запитав з теплотою в голосі куди ж підемо.            
Г Не гідна я тебе мусила б сказати йому ти навіть не підозрюєш яка я негідна.
Д Учитель роззирнувся на всі боки стишеним ута­ємниченим голосом промовив до юної пари собори душ своїх бережіть друзі собори душ і пропікши Єльку поглядом зірких оченят подався подрібцем далі.
Схеми
                 А: «П...» — а.
                 «П,— а.— П».
                 «П? — а.— П».
                 А: «П?».

Домашнє  завдання  на 20.02.17


1.Установіть відповідність
1.Означальне
2.З’ясувальне
3.Обставинне причини
4.Обставинне умови

АДе мало слів, там більше правди.
Б. Собор побудовано на тому місці, де була битва з печенігами.
В.Тим часом перепитуєш мене, де я шукаю творчого натхнення.
Г.Як добре, коли світиться вогонь у хаті друга.
Д.Не несу я нікому біди, бо й від вас я біди не чекаю.

2.Установіть відповідність між видами підрядних частин і реченнями
1.Означальне
2.Обставинне порівняльне
3. Обставинне способу дії
4. Обставинне наслідкове

А Цвіте липа так буйно й розкішно, що все місто плаває у задумливому мареві.
Б На небі збиралися темні хмари, так що можна сподіватися дощу.
В Стара верба така стара, що вниз уже росте.
Г Вам, молодим, любить, горіти, як тільки вміє молодість одна.
Д Усі проблеми світові забути хочеться на мить і слухать, як бджола дзумить.

3.Установіть відповідність між твердженнями та безсполучниковими реченнями. Розставте пропущені розділові знаки

1.Друга частина розкриває, доповнює зміст попередньої
2.Друга частина виражає наслідок дії першої частини
3.Перша частина виражає умову дії другої
4.Друга частина вказує на причину того, про що говориться в першій частині

А. Вода зійшла колеса стали.
Б. Була б охота знайдеться робота.
В .Здалось на мить пливе у безвість ночі під парус хмар високий корабель.
Г. Небо осіннє мов квіткасохне стерня затихають лани.
Д. З природою найкраще навзаєм слід за любов платити їй любов’ю

4. Установіть відповідність між реченням та схемою . Розставте пропущені розділові знаки.

1.Душа  череп’яна   коли її побити раз  то склеїти все-таки можна  але цілою вона не буде ніколи.
2.Ще недавно вас пекло  ще недавно ви не знали  де подітися серед рівного степу  а тут де
не взялись гора і ліс по горі  густий та високий.
3.На світі законів чимало я нагадаю один  щоб море не висихало  потрібно багато краплин.
4.Аби посидіти хоч трохи нагорі  чимало пнеться в мери, в депу­тати  але ніхто не йде в каме­нярі  вогонь Франка у грудях треба мати!
Схема речення
А ( ), [ ], але [ ] :  [     ].
Б [  ],[ ], а [     ],   (   ).
В [ ]:( ),[ ], але [     ].
Г [    ], [     ], (  ), а [   ].
Д [    ], [   ] :   (   ), [      ] .

5.Прочитайте текст. Виконайте завдання 1-3 до нього.

(1) Ще юнаком ішов, як звичайно, я по вулиці рідного міста. (2) Все навколо було знайоме, адже я тільки й знав, що ці вулиці, будинки на них  і  людей серед яких так багато знайомих лиць. (3)1 раптом зі мною щось сталося. (4) Я й досі пам’ятаю той дивний момент, коли все ніби освітилося  коротким спалахом і ніби завмерло: люди, будинки, мощений гнейсовими штами хідник, бруківка. (5) Я раптом зрозумів, що все починається для мене звідси, хоч навколо й нема особливої екзотики і все пронизливо реальне. (6) Здається, що саме тоді пробудилася моя свідомість - відчуття рідного раз навік даного, після чого я й почав цікавитись усім, що стосується  рідного міста. (7) Цей інтерес не згас і досі.

1              Підрядна обставинна частина причини є в реченні
А         другому                 В  п’ятому
Б          четвертому         Г   шостому
2              Пунктуаційну помилку допущено в реченні
А         другому                 В  п’ятому
Б          четвертому         Г   шостому
3              Схемі [ ], (   ) відповідає речення
А         друге                В    п’яте
Б          четверте       Г    шосте


Проаналізуйте  тестові завдання1.Складнопідрядним реченням із підрядною міри та ступеня є ( 0,5 б.)
А Здавалось, що пісня не просто народжується з їхніх грудей, а й, з матір’ю та бабою Килиною в одному гурті.
Б Навалили такі могутні сліпі сніги, що навіть він, Сіроманець, злякався.
В Я й не стямився, як вечір осів на ліси і почав укладати на ніч квіти.
Г Я не дуже полюбляв роботу біля терниці, бительниці,  зоління, але дуже любив, як ткалось і вибілювалось полотно,

2.Складнопідрядним реченням із підрядною умови  є  ( 0,5 б.)
А Коли ти маєш чоботи, то ноги тебе несуть, мов пташині крила.
Б І коли інші ще сплять, він з отарами виходить з кошар у мокрі поля.
В Наступила та незручна тиша, коли один мовчить, а другий не говорить.
Г Я тихенько зашився в куточок, ждучи, коли дядько Себастіян закінчить розмову з людьми.

3.Схемі (        ), [       ] НЕ відповідає речення (розділові знаки пропущено) ( 0,5 б.)
А Щоб розпізнати людину треба її полюбити.
Б Як добре те що смерті не боюсь я.
В А як лід на ріках сколеться то лугами на майдани і
околиці понесу свої пісні. ,
Г Доки не намучишся доти не научишся.

4.    Пунктуаційну помилку допущено в реченні  ( 0,5 б.)
А Хай наше слово не вмирає, і наша правда живе!
Б Досвіткова над степом висіла імла, і плела ковила вересневу зажуру...
В 3 очей спадає смута темно-сива, і синій  блиск у погляді бринить.
Г Я правді глянула у вічі - і чорний колір білим став.
Д І жмуриться вікнами наша хатина, і шепче задумливий сад.

5.    Речення, у якому правильно розставлено розділові знаки (окремі розділові знаки опущено)  ( 0,5 б.)
А Небо над степом чисте і літак, як рибина, пішов угору, крізь прозору океанну блакить.
Б Палить сонце і весь простір завуальовано інеєм.
В Жартує Василинка, і Ліні навіть у тутешньому жарті чується атмосфера життя своєрідного, їй не доступного.
Г Кожен розповідав про найцікавіші бувальці і в них вимальовувався колек­тивний життєпис, переснований родинними турботами та вболіваннями.
Д Над річкою прошелестіла гайвороняча зграя, і знову стало чути густе ко­марине гудіння.

6.     Складносурядне речення, між частинами якого не ставиться кома (окремі розділові знаки опущено)  ( 0,5 б.)

А Коні ржуть і глухо грають сурми .
Б Срібно-холодні роси слалися і дикі кози, стрункі й полохливі, виходили пастись на полянку.
В Яблука, налляті холодним соком, світяться і їх видно здалеку.
Г Прозорий струмок перетинав стежку і через нього було перекинуто клад­ку з сухої деревини.
Д В церквах горить Христовий ладан і куриться молитви дим.

7.Складнопідрядним реченням зі збігом двох сполучників, у якому правильно розставлено розділові знаки, є ( 1 б.)
А Між іншим, ви такі пощипані війною і маєте харчів так мало про запас, що коли раптом тут піднімете ви зброю, то місце цих подій не свідчить проти нас.
Б Відомо ж бо, що, коли вже ніхто не спокусився тут ні лісом, ні землею, не дістали сюди ні руки боярські, ні рука княжа, то не шукай тут розкошів.
В О я знаю, що, коли б ти була на тій раді, то й ти була б стала за ними про­тив свого батька.
Г Я знав, що хоч і не доведеться більше побувати мені в цьому лісі, згадка про нього заспокоюватиме мою зболілу душу.
Д Школу Єльці довелося кинути бо, якщо досі була тільки помічницею ма­тері, то відтепер мусила про все дбати сама.

8. Установіть відповідність між видами речень і їх прикладами. (1б.)
1                    складносурядне
2                    складнопідрядне
3                    безсполучникове
4                    складне з різними видами зв’язку
А До правди тяжко ми доходим, неправда прийметься за мить.
Б  Привчав мене батько трудитись до поту, а мати - любити пісні.
В  Ми ломимо скалу, рівняємо правді путі. 1
Г  Іди туди, де люди творять світло і ставлять хрест на темне і старе.
Д Зліва співали струмочки, що збігали з гір, і кожен з них мав свій голос.
9. Замініть подане речення  синонімічним безсполучниковим. Розставте розділові знаки.

День спадає, і таємничий вечір, загорнений у рожеву пелену, спускається  з неба.
Коли виглянуло сонце,  озеро вмить  проясніло, заграло різними барвами. (1б.)

10.Запишіть речення, розставте розділові знаки  (6 б.)
Забудеш рідний край тобі  твій  корінь всохне.
Він заграв  із перших звуків усі збагнули він був майстром  своєї справи.
Подекуди з-поміж  верб та садків виринають білі хати  та чорніють покрівлі високих клунь.
Могутні дуби  що  густою лавою стояли понад озером  повилися  густими тінями.
Прозорий струмок перетинав стежку і через нього було перекинуто клад­ку з сухої деревини.


   Домашнє  завдання  на 13.02.17

      1.Виберіть безсполучникове складне речення.
А   Чорнокрилі розбишаки відлітають геть, сердито хрипко перемовляються між собою. (Гр. Тютюнник) 
Б    Літа мої молодії марно пропадають, очі плачуть, чорні брови од вітру линяють.
В    Із-за лісу, з-за туману місяць випливає, червоніє, круг­лолиций, горить, а не сяє.
Г    На подвір'ї Сашко пригнувся під вікнами знову, про­крався до груші, почепив на сучок ножа, тихо обмів віником валянки.

2. Визначте безсполучникові складні речення, в яких перша частина вказує на умову дії в другій частині.
 А)  Закрутивши чорні уси, за ухо чуприну, підняв шапку – човни стали ;
 Б)  Проїхали сани – зімкнулися хижі ряди степовиків (Загр.);
 В)  За двома зайцями поженешся – жодного не впіймаєш (Нар. тв.).
 Г)  І диво дивне сталося  -  із ним совість заговорила.

3.   Тире ставиться у безсполучниковому складному реченні:
А)   Гаряча хвиля раптово вдарила в серце у руках він три­мав гарно вишиту шовковою заполоччю лляну сорочку. (Б. Малик)
Б)   Климко підвівся ноги одразу загули і налилися гаря­чим. (Гр. Тютюнник)
В)   На луках туманець при самій воді стелеться, лелеки  вздовж болота походжають. [Гр. Тютюнник)
Г)    Дивлюсь позаду мене вода озеро. (М. Вінграновський)

4).    Крапка з комою ставиться у безсполучниковому складно­му реченні:
А) В житах заблудилась дорога  нагорбатились  верби над нею за ними  прокльовуються зорі. (М. Стельмах)
Б) Повалило снігом, потонули в ньому хати і дерева неви­дима собачня потягнула свої зморені голоси по своїх домівках. (М. Вінграновський)
 В) Небо над Києвом висіло похмуре беззоряне принишкле воно теж ждало чогось лихого тяжко дихалося під та­ким небом город був наче накритий ним здавалося все має тут задихнутися ще до ранку.
Г) Тут уже зблискували вогні чулися людські перегуки й перемови гоготіло полум'я в печах роздмухувалися горни в кузнях.

5. Який розділовий знак треба поставити у реченні?
Торкнувся рукою рослини    …   обпекло пальці вогнем (Є. Гуцало).
А) Кому.                                          В) Тире.
Б) Крапку з комою.                         Г) Двокрапку.

6.   Двокрапка ставиться у безсполучниковому складному ре­ченні:
А) Раптом моє серце тенькнуло опустилося трохи вниз і радісно завмерло неподалік від отруйного стебла во­ронячого ока стоять два близнюки-червоноголовці.
Б) Море чисте спокійне небо голубе сонячне проміння ско­пом сиплеться в воду.
В) Не було ні хомута , ні оглобель ніхто не сіпав за віжки вказуючи шлях. {В. Дрозд)
Г)    Розпочалися жнива закочуй рукава. (Нар. творч.)

7. Виберіть правильний синтаксичний аналіз речення.
Береза раніше вільхи листя розпускає — літо буде сухим (Народна творчість).
А) Безсполучникове складне речення, складається з двох простих (граматичні основи: 1. листя розпускає; 2. літо буде сухим), смисловий зв'язок між частинами — умова.
Б) Безсполучникове складне речення, складається з двох простих (граматичні основи: 1. береза розпускає; 2. літо буде сухим), смисловий зв'язок між частинами — пояснення.
В)Безсполучникове складне речення, складається з двох простих (граматичні основи: 1. береза розпускає; 2. літо буде сухим), смисловий зв'язок між частинами — умова.
Г) Безсполучникове складне речення, складається з двох простих (граматичні основи: 1. бе­реза розпускає; 2. літо буде), смисловий зв'язок між частинами — протиставлення явищ.

8. .    Після речення «Цвітуть яблуні...» треба поставити кому, якщо серед варіантів його продовження вибрати
А  пахнуть білі гречки.                                                      
Б  прийшов травень.
В  значить справжня весна.
Г   вишні ж тільки готуються.

9..Позначте речення, у якому допущено пунктуаційну помилку
А. Я знаю: людина заслуговує на щастя
Б). Добре послужила нам старая сила: утікала від  нас шляхта, штани погубила.
В) . Цілий ранок тягне стружку мій рубанок:   з  дідусем ми цілий день дім будуєм для людей
Г). Жайворонки дзвенять у синьому небі:  буде гарна погода.

10. .   Установіть відповідність між складними безсполучниковими реченнями та розділовими знака­ми, пропущеними у них.(Речення запишіть повністю)
1.   Кома;
2.   двокрапка;
3.   тире;
4.   крапка з комою.
А) Не час було Мирославі братися до лука звір був надто близько (/. Франко).
Б) Обшукали в замку кожну п'ядь землі, всі сховища козак пішов немов у воду ..
В) Пташки лящать, теркотять, співають щебече соло­вейко і своїм голосом криє цокання кропив'янки кує зозуля (Панас Мирний).
Г)  Тихо в полі гай темніє  природа спать лягає. (Леся Українка).

11.  Розставте розділові знаки. Виконайте синтаксичний розбір речення. Накресліть схему речення

Бачу  здалека  хвиля іскриста грає вільно на синьому мові.
Завдання  на 10.02.17.
1.  Запишіть речення в такій послідовності : а) складносурядні,  б) складнопідрядні, в) безсполучникові та г) з різними видами зв'язку.
2.Розставте  розділові знаки.
3.У складнопідрядних реченнях  поставте запитання до підрядних речень та вкажіть їх вид.
     Знав тільки одне  за  цей світ  за  рідну  землю зумів би гідно вмерти. Вам страшно  геть ідіть з дороги. Пам'ятай любов це  насамперед відповідальність за ту людину яку ти любиш за  її долю за  її майбутнє. Закурілася  земля  задиміла  стрепенулася темні  ліси  і  розправляючи  підставляли своє загоріле  листя під дрібні  дощові краплі. Читач  суворий він ніколи не простить письменникові натяжки  фальші  та  брехні. Будинок де вона  жила належав до тих древніх  хаток що можна  надибати в Києві поруч з шестиповерхівками. Тільки вітер шумів межи  деревами та сипав сніг закриваючи білою сіткою далечінь. Тільки за поріг переступи і цілий світ відкриється для  тебе.   Мабуть батько ще дужче посивів  і мати ще дужче  зігнулась.  Знаю добре прийде день весняний  і  дерева знову оживуть. Обличчя  дітей були суворі дарма  що їм виповнилось лише шість років.

Домашнє завдання на 27.01.17


 Запишіть речення , розставте пропущені розділові знаки. Намалюйте схеми речень. Визначте вид підрядних речень. Вкажіть частини мови слів у І, ІІ реченнях.
1.Коли турбуєшся лише про себе ти можеш  залишитися самотнім.
2.Борис Савич  дарма що не любив ув'язуватись  у подібні дискусії але цього разу  все ж таки подав голос.
3. захвилювалося так що рибалки почали  збирати свої снасті.
4.Коли зійшов місяць  море простелило йому  під ноги  золотий килим.
5.Потапчук керував так щоб триматись посеред Дніпра
6.Для того щоб любити власний народ не треба ненавидіти інший .
7.Він облюбував собі місце щоб звідти все було видно
 8.Змолоду треба набиратися знань щоб не пуста була твоя власна-криниця .

9.Я хочу щоб ти до вершин перемоги летіла з народом моїм .


  Домашнє завдання на 23.01.17


Спишіть складносурядні речення. Вставте пропущені коми, тире і крапки з ко­мами, поясніть їх вживання. Обґрунтуйте, у яких випадках у складносурядному реченні кома не вжи­вається. Визначте смислові зв'язки між частинами складних речень
<*

1. Із-за лісу випливає місяць і оживають срібні вінки на Черемоші, озеречко і земля (М Стельмах). 2. Ти зовсім мене не кохала а я був повинен забуть... (О. Олесь). 3. Над землею кружляли заметілі й лютувала війна (Ю. Збанацький). 4. Чернишеві хотілося швидше побачити війну проте він досі її ніде не знаходив (О. Гончар). 5. Раптом подвір’я здригнулося і ґрунт заходив під ногами Ю. Смолич). 6. Чи то праця задавила молодую силу чи то нудьга невсипуща його з ніг звалила (Т. Шевченко). 7. То комин упаде в око то дим тріпоче в повітрі (М Коцюбинський). 8. Враз поплавець затанцював зненацька і вся душа напружилась рибацька, угадуючи таємниці дна (М. Рильський).  9. Світлу тишу лиш коники сюрчанням прошивали та синички, стрибаючи в гіллі, наладжували голос а осінній (М Рильський). 10. Він будить печаль але печаль та світла й радісна і в душі теж незвичайна чистота, і щем, і чекання чогось (Ю. Мушкетик). 11. Я дивився на небо й небо затихає в коливанні і. Малишко). 12. Встала весна чорну землю сонну розбудила уквітчала її рястом барвінком укрила і а полі жайворонок соловейко в гаї землю убрану весною зустрічають... (Г. Шевченко). 13. Хай вітер знамена колише й співають в садах солов'ї. 14. Дмухнув  вітер понад ставом і сліду не стало.  15.Остап з Соломією сіли під вербою   але їм не говорилось.

                          ПОВТОРЮЄМО ВИДИ  ПІДРЯДНИХ  РЕЧЕНЬ
                                                      

Вид
Семантика
Засоби зв'язку
Приклади;
1. Озна­чальні

Підрядна частина пояснює в головній
іменник або іншу частину мови в значенні іменни­ка. (У головній частині можуть бути вказівні слова — той, такий, весь і под.)
Сполучні слова: хто,
що, який, чий, котрий, де, коли, куди, звідки.

Сполучники: щоб, ніби, наче і под.
Угорі озвались журавлі, що  взяли літо на крила і летіли з ним у дале­кий вирій. (М. Стельмах)
2. З'ясу­вальні
Підрядне речення поширює і пояснює значення найчасті­ше дієслова-присудка або іншої частини мови, без чого головне речення було б семантично непов­ним
Сполучні слова: що, хто, який, чий, де, куди, звідки, як, коли.

Сполучники: що, щоб, мов, ніби, чи, наче, неначе і под.
Не хочу я, щоб знов пекла мене війна в журбі. (Гр. Тютюн­ник)
3. Обста­винні
 
  Ступеня і способу дії
Підрядна частина виражає ступінь вияву ознаки або спосіб дії головної частини. Відповідає на питання як? якою мірою? наскільки? у який спосіб? (У головній частині можуть бути вказівні слова: так, такий, настільки)
Сполучні слова: скіль­ки, наскільки

Сполучники: щоб, що, як, чим, наче, неначе, ніби.


Сьогодні я такий веселий, що молодіти хочу знов. (В.Сосюра)
  Місця
Підрядна частина виражає місце або напрям дії, про які йдеться у головній частині. Відповідає на питання де? куди? звідки? (Головне речення може мати вказівні слова: там, туди, скрізь)
Сполучні слова: де, куди, звідки
Посадили ми сосновий бір на тому самому місці, де колись курілись піски.

   Часу
|

Підрядна частина вказує на час здійснення того, про що говориться у головній частині. Відповідає на питання коли? відколи? як довго? з якого часу?
Сполучні слова: відко­ли, поки, доки, аж поки, аж доки

Сполучники: коли, як, після того як, з того часу як, як тільки, щойно, ледве, тільки що.

Тоді, коли, сонце торкну­лося вершечків дерев, спалахнуло листя... (М. Коцюбин­ський)
Умовні
Підрядна частина вказує, за якої умови можливе те, про що говориться в головній частині. Відповідає на питання за якої умови?
Сполучники: як, якщо, якби, коли б, якщо... то, якби... то, як... то, коли... то
Як будеш, земле, ти щасливою, то буду в щасті жить і я!
 (П.Сингаївський)
Причини
Підрядна частина вказує на причину дії, про яку йдеться в головній. Відпові­дає на питання чому? з якої причи­ни?
Сполучники: бо, тому що, через те що, тим що
Земля прекрас­на, тому що на ній живуть дзвінкоголосі малюки.
Мети
Підрядна частина вказує на мету дії, про яку йдеться в головній частині. Відповідає на питання для чого? з якою метою?
Сполучники: щоб, для того щоб, аби
Щоб бути вічно молоди­ми, ми світ будуємо новий. (В. Сосюра)
Порів­няльні
Підрядна частина пояснює головну через порівняння. Відповідає на питання як?
Сполучники: як, мов, наче, неначе, немовби
Хліб пахне солодко, як пахнуть меду соти. (Л. Забашта)
Допустові
Підрядна частина вказує на факт,
Сполучники:
Хоч зима, але

 всупереч котрому відбувається дія, про яку йдеться в головній частині. Відповідає на питання незважаю­чи на що?
хоч; хоча; дарма що; незважаючи на те, що; нехай; нащо
віє весною.
Наслідкові
Підрядна частина
Сполучник
Погода стояла

вказує на наслідок дії, про яку йдеться в головній частині. (Питання постави­ти неможливо)
так що
тепла і соняч­на, так що шибки на вікнах аж. миготіли)


1 коментар: